30.09.2016. Posjeta delegacije udruženja Infinito edizioni i grada Trevisa

Delagacija udruženja Infinito edizioni iz grada Treviso (Italija) u sklopu obilaska Bosne i Hercegovine, posjetila je i udruženje Kali Sara – Romski informativni centar gdje su razgovarali sa Izvršnom direktoricom Sanelom Bešić i gosp. Dervom Sejdićem o položaju Roma u našoj zemlji.

Ova posjeta je dio projekta čiji je cilj upoznavanje građana Italije sa stanjem u Bosni i Hercegovini kroz seriju susreta sa predstavnicima vjerskih i nacionalnih zajednica na ovom području.

Gosp. Dervo Sejdić je u dvosatnom izlaganju objasnio položaj Roma i izazove s kojima se oni susreću u bh. društvu danas, ali i kroz historiju.

Gosp. Luca Leone je u ime udruženja zahvalio na gostoprimstvu i pozvao predstavnike Kali Sara – Romski informativni centar da posjete manifestacije koje oni organizuju u 2017. godini u Italiji.

Posted in Nekategorisano | Leave a comment

Obavještenje za medije

Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar u partnerstvu sa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine organizuju 7 radionica o dosadašnjoj učinkovitosti državnog Programa za Rome na temu obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja i zdravstvene zaštite . Radionice se organizuje u sklopu projekta  “ROMA ACTION (RA)- Unapređenje socijalne inkluzije ugroženih romskih porodica u poplavama ugroženim područjima u BiH kroz pružanje usluga stanovanja i socio-ekonomskih mjera sa proaktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti i drugih lokalnih aktera“ koji implementira “Hilfswerk Austria International” u partnerstvu sa “Arbeiter Samariter-Bund (ASB)” i “Kali Sara – Romski informativni centar (KSRIC)” uz  finansijsku podršku Evropske unije – IPA 2013.

Radionice će biti organizovane: 8.jula u Mostaru, 12. jula u Zenici, 14.jula u Tuzli, 19.jula u Bijeljini, 21.jula u Banja Luci, 26.jula u Sarajevu i 28.jula u Bihaću.

Prva radionica u Mostaru  se održava u hotelu Bristol sa početkom u 10:30 sati. Cilj radionice je analiza učinkovitosti dosadašnje realizacije državnog Programa za Rome, izrade seta preporuka za učinkovitiju realizaciju Programa, definisanje prioriteta novog Programa, definisanja novih kriterija i definisanje finansijske raspodjele novca za sve 4 oblasti Programa. Na radionicama će učestvovati predstavnici entitetskih i kantonalnih ministarstava,  općinskih vlasti i predstavnici lokalnih NVO-a.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

Pokretanje projekta integracije Roma 2020

“Prije pristupanja, zemlje će morati da dokažu konkretan napredak na polju inkluzije Roma “

Brisel, 9.juni 2016. godine – Savjet za regionalnu saradnju, Fondacije Otvoreno društvo (OSF) i Europska komisija zajednički su pokrenuli inicijativu  pod  nazivom  „Integracija Roma 2020“ danas u Briselu. Ovaj događaj okupio je romske lidere u oblasti integracionih politika iz zemalja zapadnog Balkana i Turske, organizacije civilnog društva iz regiona, kao i predstavnike Europske komisije, OSF-a i Savjeta za regionalnu saradnju (RCC).

Otvarajući današnji skup povodom početka projekta, Europski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johanes Han je rekao: “Integracija Roma predstavlja važan element u procesu proširenja. Prije pristupanja, zemlje će morati da dokažu ostvarivanje konkretnog napretka u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, stanovanja i ličnih dokumenata.  Dekadom inkluzije Roma integracija Roma je stavljena na političku agendu: projekat „Integracija Roma 2020“ predstavlja potvrdu Dekade u zemljama proširenja, gdje se nastoje ostvariti održivi rezultati na terenu.”

U svom uvodnom obraćanju, osnivač i predsjedavajući Fondacija Otvoreno društvo, Džordž Soroš je rekao: “Moje fondacije odigrale su ključnu ulogu u postavljanju položaja Roma na dnevni red nacionalnih vlada i Europske unije, a nadam se da će novi projekat „Integracija Roma 2020“ podstaći visoko pozicionirane političke lidere i državne službenike na ostvarivanje konkretnih rezultata za romske građane“. On je dodao da, “Romi moraju ostati prioritet za EU i van nje pod istim uslovima”.

Generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju, Goran Svilanović, rekao je da su ovo teška vremena za sve u jugoistočnoj Europi.Vremena visoke nezaposlenosti, siromaštva, te neizvjesnog i dugog puta pridruživanja Europskoj uniji. “ Ova teška vremena utiču na sve, a najviše na ugrožene – Rome. Ovaj region mora ići ka Europskoj uniji sa svim svojim ljudima i Romi ne smiju biti ponovo izostavljeni. Projekat Integracija Roma 2020 je inicijativa čiji cilj je voditi ka inkluziji. U ime Savjeta za regionalnu saradnju, dajem obećanje da ćemo uraditi sve što je u našoj moći kako bi se smanjio društveno-ekonomski jaz između Roma i neromske populacije u zemljama zapadnog Balkana i Turske“, rekao je Svilanović.

Ova inicijativa će se temeljiti na dostignućima i duhu “Dekade inkluzije Roma 2005-2015″. Glavni cilj projekta će biti pomoć u smanjenju društveno-ekonomskog jaza između Roma i neromske populacije u zemljama zapadnog Balkana i Turske. Projekat je, takođe, usmjeren na uključivanje specifičnih ciljeva integracije Roma u redovna politička kretanja.

Projekat se realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Kosovu *, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj. Današnji događaj propraćen je i prvim sastankom kontakt osoba za pitanja romske populacije imenovanih na nivou država sa predstavnicima Europske komisije i romskih organizacija civilnog društva iz zemalja zapadnog Balkana i Turske.


Ovaj naziv ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Tekst je preuzet sa web stranice Regional Cooperation Council.

 

 

Posted in Nekategorisano | Leave a comment

21.04.2016. Konsultativni sastanak u Beogradu o ”Post Decade” procesu

U organizaciji kancelarije za romske inicijative Fonda otrvoreno društvo  (RIO /OSI) iz Budimpešte  organizovan je konsultativni sastanak u Beogradu na temu Post Dekade procesa za eksperte i predstavnike nevladinog sektora koji imaju iskustva i relevantnu uloga u procesu zagovaranja, kreiranja  politika i EU predpristupnom procesu u  zemljama zapadnog Balkana.

Konsultativni sastanak je održan u dva panela.

Prvi panel je imao za cilj diskusiju na temu Post  Dekade proces: Novi dnevni red za inkluziju Roma i drugi panel je bio na temu efikasnije  inkluzije: Kako NVO sektor može bolje držati vlade odgovornim za inkluziju Roma i promovisati istu.

U fokusu sastanka je bila trenutna  politička situacija  i položaju Roma u zemljama zapadnog balkana: Implementacija nacionalnih strategija i akcionih planova. Pored ovoga govorilo se i o IPA procesu planiranja, određivanju prioriteta, finasiranju kao i o učincima u procesu socijalne inkluzije Roma. Predstavnici Regionalnog savjeta za saradnju (RCC) su prezentirali novi regionalni projekat Roma Inclusion 2020. Na sastanku se diskutovalo i o efikasnijem radu  nevladinog sektora u procesu zagovaranja i promovisanja Inkluzije Roma.

Na poziv  RIO-a u radu ovog konsultativnog sastanka  učestvovali su  izvršna direktorica udruženja Kali Sara –RIC, Sanela Bešić i potpredsjednik Dervo Sejdić.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

31.03.2016. Sastanak između predstavnika Regionalnog Savjeta Roma i Marte Garcia Fidalgo

Održan je sastanak između predstavnika Regionalnog Savjeta Roma i Marte Garcia Fidalgo predstavnice EC DG NEAR za proširenje u EU.

Cilj sastanka je bio unificiranje monitoring sistema za  sprovođenje romskih politka za zemlje zapadnog Balkana u skladu sa principima i standardima EU, odnosno u skladu sa EU monitoring okvirom  za sprovođenja politika u oblasti socijalnog uključivanja Roma. Pored ovoga na sastanku se razgovaralo o ulozi RSR u sklopu projekta Roma Inclusion 2020 u procesu praćenja realizacije ovog projekta  kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou.

U ime Regionalnog Savjeta Roma sastanku su prisustvovali Osman Balić, Sandra Abramović, Dervo Sejdić i Sanela Bešić.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni