05.09.2018. ODRŽANA KONFERENCIJA „SOCIO-EKONOMSKA IKNLUZIJA ROMA U BIH-POSTIGNUĆA, UOČENE BARIJERE I NAREDNI KORACI

U sklopu trogodišnjeg projekta održana je  konferencija „Zagovaranje za socio-ekonomsku inkluziju Roma u BiH“ koji impelemtira Udruženje „Kali Sara – Romski informativni centar“ u partnerstvu sa „Centrom za zastupanje građanskih interesa“, Omladinskom romskom incijativom „Budi mi prijatelj“ Visoko, Udruženjem „Romska djevojka-Romani Ćej“ Prnjavor i Omladinskim centrom „Vermont“ iz Brčko distrikta BiH. Konferenciju je finansijski podržao  Fond za otvoreno društvo Švajcarske(FOSI).

Ovaj projekat ima za cilj integraciju specifičnih politika za Rome u opšte politike u javne budžete, IPA planiranje te sinhonizaciju prsitupa sa trenutnim i predstojećim reformama u BiH u sklopu predpristupnog procesa za uluzak u EU a uz primjenu preporuka koje se formulišu na regionalnim radionicama i konferencijama pod okriljem Regionalnog savjeta za saradnju (RCC). U sklopu ovog projekta se zagovara za efikasniju saradnju institucija i nevladinog sektora, na svim nivoima vlasti, kao i ravnopravno učestvovanje u procesu konsultacija i dijaloga o reformama u BiH kako bi se efikasno uticalo na proces donošenja odluka, adekvatno, transparentno budžetiranje, doprinijelo borbi protiv diskriminacije i isključivanja i promovisala ljudska prava i zaštita manjina kroz prizmu evropskih standarda. Rad neformalne koalicije se fokusira na političke kriterije iz SSP-a i Poglavlje 23 Acquis Communautaire te specifične sektorske reforme.

U toku konferencije su prezentirani zaključci i preporuke koje su rezultat rada u 1. godini implementacije projekta a koje dotiču  barijere u realizaciji okvirnih i lokalnih akcionih planova za rješavanje problema romske nacionalne manjine u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, stambenog zbrinjavanja, diskriminacije i transverzalnih tema kao osvrt na postojeće institucionalne aranžmane, pitanja koordinacije, monitoring i evaluacije učinka finasiranih programa i mjera te izvještavanja.

Panelisti na konfereciji su bili :

  1. Sanela BEŠIĆ, Izvršna direktorica, Kali Sara – Romski informativni centar
  2. Adnan KADRIBAŠIĆ, Nezavisni Pravni ekspert
  3. Maid CERO, Ekspert za analizu budžeta, Centar za zastupanje građanskih interesa
  4. Melina HALILOVIĆ, Predsjednica, Omladinska Romska inicijativa  „ Budi mi prijatelj „
  5. Snježana MIRKOVIĆ, Predsjednica, Udruženje“ Romska djevojka -Romani Ćej“
  6. Asmir HUSIĆ, Medijator u zajednici, Omladinski centar“ Vermont“ Brčko distrikt

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

30.05.2018. Dervi Sejdiću uručena povelja “Zlatna Ahdnama”

Ovu manifestaciju je organiziralo Bosansko-tursko prijateljstvo “Bosfor” sa sjedištem u Sarajevu kao centralnu manifestacija povodom obilježavanja 555. godišnjice od uručivanja Ahdname sultana Fatiha II Mehmeda bosanskim katolicima, kojom su im garantovana prava vjerskog djelovanja i sigurnost.

Na manifestaciji 555 godina sultan Mehmed Fatihove bosanske Ahdname, povelja “Zlatna Ahdnama” uručena je i dugogodišnjem borcu za prava Roma i Romkinja u BiH, Dervi Sejdiću.

Ovu manifestaciju je organiziralo Bosansko-tursko prijateljstvo “Bosfor” sa sjedištem u Sarajevu kao centralnu manifestacija povodom obilježavanja 555. godišnjice od uručivanja Ahdname sultana Fatiha II Mehmeda bosanskim katolicima, kojom su im garantovana prava vjerskog djelovanja i sigurnost.

Pored Sejdića, ovo priznanje je uručeno istaknutim pojedincima, Denisu Zvizdiću, predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Ivici Šariću, dogradonačelniku Sarajeva, Nedžadu Ajnadžiću, načelniku Općine Centar Sarajevo, akademiku Ljubomiru Berberoviću, akademiku Emiru RamićuMuharremu Zejnullahuu, predsjedniku zajednice Albanaca u BiH, Jakobu Finciju, predsjedniku Jevrejske zajednice u BiH, Ibrahimu Omeragiću, članu VKBI BiH, i Marinku Pejiću, predsjedniku HNV BiH.

Denisu Zvizdiću, predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, dodijeljeno je priznanje ”Zlatna Ahdnama”. Zvizdić je u obraćanju naveo kako borba za očuvanje najdragocjenijih vrijednosti bosanskohercegovačkog društva nikad nije bila aktuelnija.

”Ugrožavanje ljudskih prava i sloboda ne može nikada i nigdje biti tolerirano niti se može pravdati bilo kakvim razlozima”, dodao je Zvizdić.

Dervo Sejdić je istakao svoju zahvalnost udruženju Bosansko-tursko prijateljstva što su prepoznali njegov rad kao kvalitet za dodjeli prestižnog priznanja:

“Čast mi je biti među  akademicima, profesorima i istaknutim pojedincima koji imaju autoritet u BiH i van nje. Za mene dobivanje ovih priznanja ima svoju ljepotu i svoju čar, ali i dobivanje ovakvih priznanja je i dodatna obaveza dobitniku da nastavi u svom zalaganju za ostvarivanje ljudskih prava i ravnopravnosti populacije koju predstavlja. To znači da ću se do kraja svog života boriti za prava Roma, u okviru toga za poštivanja ljudskih prava u punom kapacitetu.”

28. maja 1463.godine, osmanski sultan Mehmed II Fatih je, nakon osvajanja Bosne 1463. godine, bosanskim franjevcima na polju u Milodražu kod Kiseljaka izdao čuvenu Ahdnamu.

Fatih je Ahdnamu predao fra Anđelu Zvizdoviću, starješini franjevačkog reda u BiH, kao dokument kojim bosanskim katolicima garantuje ličnu i imovinsku sigurnost, kao i slobodu vjerskog djelovanja.

Tekst preuzet sa portala Udar.

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

28.-29.05.2018. Održan trening za mlade romske aktiviste

Misija OSCE-a u BiH u saradnji sa Udruženjem Kali Sara – Romski informativni centar, organizovali su dvodnevni trening za  mlade romske aktiviste na temu ekonomska, socijalna  i kulturna prava. Trening se organizovao u sklopu projekta „Zagovaranje za socio – ekonomsku inkluziju Roma u BiH“, a koji Udruženje Kali Sara – RIC realizuje u partnerstvu sa Centrom za zastupanje građanskih interesa (CPI), UG Omladinskom romskom inicijativom „Budi mi prijatelj“Visoko, Udruženjem „Romska djevojka-Romani Ćej“ Prnjavor i Omladinskim centrom „Vermont“ iz Brčko distrikta.

Slike preuzete sa facebook stranice OSCE Mission to BiH.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

01.05.2018. INVITATION – REGIONAL CONFERENCE

INVITATION – REGIONAL CONFERENCE: “HOLISTIC APPROACH TO HOUSING FOR ROMA IN THE ENLARGEMENT REGION” 31 May-01 June 2018, Hotel “Princess”, Bar, Montenegro


AREA
human rights, housing

 

DESCRIPTION
The Regional Cooperation Council Roma Integration 2020 project, funded by the European Union and the Open Society Foundations, works with the economies of the Western Balkans and Turkey to improve their performance in formulating, implementing, budgeting and monitoring their Roma integration policies within the EU integration process. Significant focus of the project is placed on the thematic areas of education, employment, health, housing and civil registration. Notwithstanding the importance of all of these priorities, practice has shown that housing remains the most challenging issue in the Roma integration process. Sustainable and decent housing is the sine qua non for achievements in the other priority areas, and requires the most substantial financial resources.

Hitherto, numerous housing initiatives relevant for Roma were implemented in the enlargement region, with different levels of success. In its work so far, and in contacts with public officials, civil society, international and other relevant stakeholders, the Roma Integration 2020 Action Team became aware of the magnitude of remaining work to be done, and the need for a holistic approach both during planning and implementation of housing measures. Experience and testimonies reveal the pressing need to take into account the whole ‘reality’ of Roma families and individuals benefiting from housing measures and design measures which can achieve sustainable living communities.

Such a holistic approach needs to be aligned with the European Social Charter (art. 30 and 31), should closely follow the commitments under the Vienna Declaration, and consider the conclusions and recommendations from the OSCE documents Roma Housing Settlements in South-Eastern Europe: Summary and Recommendations and Best Practices for Roma Integration. The holistic approach should be:

integral: combine activities in area of housing with activities in other areas such as employment, education etc., ensuring sustainability and decency of living;

participative: including Roma into the whole process – from planning to implementation;

individually tailored: taking into account the specific situation of each family.

 

The specific objectives of the conference are several:

- To increase knowledge of public officials about the advantages of holistic approach and create a platform for participating economies to discuss ways of applying a holistic approach when implementing future housing initiatives;

- To increase the knowledge of public officials about the advantages of simplified legalization and reconstruction compared to other solutions, and to advocate for simplification and facilitation of legalization procedures.

- To encourage the participating economies to comprehensively regulate the field of social housing and allocate sufficient resources for its successful implementation.

- To encourage participating economies to integrate a holistic housing approach and proposed solutions into the upcoming cycles of public budgeting and IPA programming.

 

HOW TO APPLY

Applications containing name, competences and contact details must be sent to: kalisara.ric@gmail.com

 

Only one participant from Bosnia and Herzegovina will be selected in line with Kali Sara – RIC Information and Selection procedure based on strict criteria (knowledge and experience on specific meeting topic) to participate at the Conference and represent Bosnia and Herzegovina.


DEADLINE

Wednesday, May 9th, 2018 12:00

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

21.04.2018 POSJETA JASENOVCU I UŠTICI

Udruženje „Kali Sara – Romski informativni centar“ Sarajevo, BiH  u suradnji sa Općinom Centar Sarajevo organizirala je uzvratnu posjetu Savezu Roma Republike Hrvatske “KALI SARA” dana 21.04.2018. godine. Delegaciju su sačinjavali sedam mladih romski aktivisti i dva predstavnika Općine centar Sarajevo.

Posjeta je imala za cilj upoznavanje mladih romskih aktivista sa stradanjima Roma u Drugom svjetskom ratu i razmjena iskustava i praksi koje je Republika Hrvatska  napravila u pogledu integracije Roma.

Naši domaćini bili su Suzana Krčmar,  predsjednica udruženja Savez Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA” i Veljko Kajtazi, zastupnik 12 nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru.

Delegacija je prisustvovala komemoraciji  u Jasenovcu u RH gdje su položili vijence i odali počast svim nevino stradalim narodima (Romima, Jevrejima , Srbima i drugima).

Dio posjete je bio i obilazak romskog groblja „Uštica“ gdje su položili vijence za nevino stradale Rome u Drugom svjetskom ratu. Uštica je najveće romsko groblje u regiji, gdje je pokopano oko 17.000 Roma koji su nevino stradali u logoru Jasenovac.

Nakon komemoracije, delegacija je bila u obilasku Saboru Republike Hrvatske gdje su upoznati sa historijom nastanka Sabora i održali sastanak sa romskim zastupnikom Hrvatskog sabora g. Veljkom Kajtazijem, koji je ujedno i predstavnik 12 nacionalnih manjina u Saboru Republike Hrvatske.

Tu su razgovarali na temu integracije Roma u RH,  te o pozitivnim primjerima, praksama i rješenjima za Rome kroz sistem institucija u RH.

Posjeta Hrvatskoj je završena posjetom romskom naselju “Capraške Poljane” koje se nalaze blizu grada Siska. U tom romskom naselju živi oko 220 romskih porodica što je oko 1.500 stanovnika.

Tu je održan sastanak sa g. Veljkom Kajtazijem, saborski zastupnikom, Matjašom Oršušom, predsjednikom Vijeća romske nacionalne manjine Općine Nedelišće i Stanojem Nikolićem, predstavnikom Vijeća romske nacionalne manjine Sisačko-Moslavačke županije.

Na sastanku su prezentirani planirani i implementirani projekti u županiji. Tema je bila i stanje u obrazovanju, zapošljavanju i stanovanju. Istaknuto je da su svi stambeni objekti u procesu legalizacije, sva djeca su u procesu obrazovanja i imaju pokriven prijevoz, užinu, knjige kako bi se osiguralo redovno pohađanje škole. Postoji program javnih sezonskih radova i to je način na koji obezbjeđuju zapošljavanje. Od planiranih projektata izdvojena je izgradnja velikog igrališta sa terenom za fudbal i košarku, te park za mlađu djecu. Naglašena je neophodnost  ovih projekata kako bi se djeca sklonila sa ulice i njenih izazova.Sastanku su se pridružili i mještani, te su neki od njih izlagali i svoje probleme i pitali za moguća rješenja.

 


Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni