21.04.2016 Konsultativni sastanak u Beogradu o ”Post Decade” procesu

U organizaciji kancelarije za romske inicijative Fonda otrvoreno društvo  (RIO /OSI) iz Budimpešte  organizovan je konsultativni sastanak u Beogradu na temu Post Dekade procesa za eksperte i predstavnike nevladinog sektora koji imaju iskustva i relevantnu uloga u procesu zagovaranja, kreiranja  politika i EU predpristupnom procesu u  zemljama zapadnog Balkana.

Konsultativni sastanak je održan u dva panela.

Prvi panel je imao za cilj diskusiju na temu Post  Dekade proces: Novi dnevni red za inkluziju Roma i drugi panel je bio na temu efikasnije  inkluzije: Kako NVO sektor može bolje držati vlade odgovornim za inkluziju Roma i promovisati istu.

U fokusu sastanka je bila trenutna  politička situacija  i položaju Roma u zemljama zapadnog balkana: Implementacija nacionalnih strategija i akcionih planova. Pored ovoga govorilo se i o IPA procesu planiranja, određivanju prioriteta, finasiranju kao i o učincima u procesu socijalne inkluzije Roma. Predstavnici Regionalnog savjeta za saradnju (RCC) su prezentirali novi regionalni projekat Roma Inclusion 2020. Na sastanku se diskutovalo i o efikasnijem radu  nevladinog sektora u procesu zagovaranja i promovisanja Inkluzije Roma.

Na poziv  RIO-a u radu ovog konsultativnog sastanka  učestvovali su  izvršna direktorica udruženja Kali Sara –RIC, Sanela Bešić i potpredsjednik Dervo Sejdić.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

31.03.2016. Sastanak između predstavnika Regionalnog Savjeta Roma i Marte Garcia Fidalgo

Održan je sastanak između predstavnika Regionalnog Savjeta Roma i Marte Garcia Fidalgo predstavnice EC DG NEAR za proširenje u EU.

Cilj sastanka je bio unificiranje monitoring sistema za  sprovođenje romskih politka za zemlje zapadnog Balkana u skladu sa principima i standardima EU, odnosno u skladu sa EU monitoring okvirom  za sprovođenja politika u oblasti socijalnog uključivanja Roma. Pored ovoga na sastanku se razgovaralo o ulozi RSR u sklopu projekta Roma Inclusion 2020 u procesu praćenja realizacije ovog projekta  kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou.

U ime Regionalnog Savjeta Roma sastanku su prisustvovali Osman Balić, Sandra Abramović, Dervo Sejdić i Sanela Bešić.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

16.03.2016. Sastanak između novinara iz Evropske Unije i predstavnika civilnog društva u BiH

Održan je sastanak u sklopu projekta koji Particip GmbH sprovodi ispred Generalnog direktorata Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR) između novinara iz Evropske Unije i predstavnika civilnog društva u BiH sa ciljem da se  javnost u zemljama članicama EU upozna sa situacijom u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo.

Cilj sastanka je bio da se predstave aktivnosti i uloga koju organizacije civilnog društva imaju u BiH u pretpristupnom procesu ulaska BiH u Evropsku Uniju.

Rad Udruženja „Kali Sara – RIC“ su predstavili izvršna direktorica Sanela Bešić i podpredsjednik Udruženja Dervo Sejdić.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

15.03.2016. Konferencija pod nazivom „IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR”

Fondacije za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini  organizovali su konferenciju u Sarajevu  pod nazivom „ IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR – Izmjene i dopune Izbornog zakona BiH – ljudska prava nacionalnih manjina i ostalih“.

Cilj konferencije je bio da se utiče na promjene izbornog zakona BiH unaprjeđivanjem izbornih, ljudskih, prava nacionalnih manjina i ostalih, te aktueliziranjem potrebe za izmjenama Ustava BiH u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu iz 2009. godine u slučaju „Sejdić – Finci“.

Na konferenciji je učestovao kao jedan od panelista  i potpredsjednik Kali Sara – RIC i aplikant u slučaju Sejdić-Finici gospodin Dervo Sejdić. Na konferenciji je prezentovao prijedloge za izmjenu i dopunu Izbornog Zakona BiH.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

15.03.2016. Održan šesti sastanak Međukantonalnog foruma protiv diskriminacije

U utorak, 15. marta 2016. godine od 10.00 do 14.00, u prostorijama Medica, Zenica održan je Forum protiv diskriminacije. Ovaj forum služi kao pokretač i osnova tromjesečnih aktivnosti na izgradnji kapaciteta, razmjeni iskustava i povezivanju organizacija civilnog društva, kako onih koji pružaju besplatnu pravnu pomoć, tako i akademske zajednice, pravosuđa, pravnih stručnjaka, javne uprave, kao i drugih profesionalaca koji djeluju na polju borbe protiv diskriminacije i zaštite ljudskih prava u Srednjobosanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.

Glavna tema šestog sastanka je bila prevencija diskriminacije u obrazovanju.

Udruženje “Kali Sara – RIC” je učestvovalo u svojstvu trenera/eksperta.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni