07.12.2017. Najava – Konferencija „Obrazovne politike za Rome u BiH u kontekstu EU integracija“

U prostorijama Hotela Hollywood na Ilidži u ponedjeljak 11. decembra 2017. godine sa početkom u 9:30 sati bit će održana Konferencija „Obrazovne politike za Rome u  BiH u kontekstu EU integracija“.

Press-konferencija je planirana u 11 sati.

Na ovoj konferenciji, koju organizuje Udruženje „Kali Sara – Romski informativni centar“, učestovat će predstavnici ministarstava za ljudska prava i izbjeglice BiH, Delegacije EU u BiH, Regionalnog savjeta za saradnju i  nezavisni konsultant.

Tokom konferencije planirana su tri panela:

-         EU politike za integraciju Roma do 2020. godine

-         Potrebe Roma u procesu reforme obrazovanja u BiH

-         REYN BiH prezentacija

REYN je Mreža podrške romskoj djeci koja će u BiH okupiti stručnjake, aktiviste i sve zainteresirane pojedince, a potpuno uspostavljanje i funckcionisanje ove mreže predviđeno je u periodu od tri godine.

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

16.11.2017. Najava – Realizacija projekta socio-ekonomske inkluzije Roma u sedam gradova u BiH

Predstavnici Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ do kraja novembra ove godine u sklopurealizacije trogodišnjeg projekta „Zagovaranje za socio-ekonomsku inkluziju Roma u BiH“, posjetit ćesedam općina i gradova na području Bosne i Hercegovine: Prnjavor, Vukosavlje, Visoko, Brezu, Zenicu,Brčko i Bijeljinu.

Udruženje projekat realizuje u partnerstvu sa Centrom za zastupanje građanskih interesa (CPI), UGOmladinskom romskom inicijativom „Budi mi prijatelj“ Visoko, Udruženjem „Romska djevojka –Romani Ćej“ Prnjavor i Omladinskim centrom „Vermont“ iz Brčko distrikta.

Projekat se realizira uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo Švicarske (FOSI), a ima za ciljintegraciju specifičnih politika za Rome u opšte politike i javne budžete te IPA planiranje i sinhronizacijupristupa sa trenutnim i predstojećim reformama u BiH u sklopu predpristupnog procesa za ulazak u EU.Jedan od ciljeva jeste i efikasan uticaj na proces donošenja odluka, borbe protiv diskriminacije iisključivanja te promovisanje ljudskih prava i zaštite manjina kroz prizmu evropskih standarda.

Specifični ciljevi bit će realizirani kroz dva klastera: zagovaranje i izgradnju kapaciteta te istraživanje ipraćnje transparentnosti politika, zakonodavstava i budžeta.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

13.11.2017. Aktiviran novi domen Kali Sara – RIC

Naš nova internet adresa je:

www.kalisara-ric.ba

Stara adresa će biti aktivna još nekoliko mjeseci prelaznog perioda.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

10.11.2017. U TIRANI ODRŽANA REGIONALNA DONATORSKA KONFERENCIJA POSVEĆENA INTEGRACIJI ROMA

Regionalna donatorska konferencija pod nazivom “Popunjavanje budžetskih rupa u politikama integracije Roma” održana je 10. novembra u Tirani, a neki od osnovnih zaključaka su da je nezaposlenost i dalje najveći problem Roma te da je u narednom periodu potrebno koordinirano trošenje sredstava kako bi se postigli što bolji rezultati u rješavanju tog i drugih problema.

Inače, konferencija je održana u okviru projekta „Integracija Roma 2020“ Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), a učesnici su istakli i da je integracija dug i složen proces i da je potrebna saradnja svih zainteresovanih strana.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“, a  osim predstavnika romskih udurženja i međunarodnih organizacija, učešće su uzeli i brojni zvaničnici zemalja zapadnog Balkana, uključujući i zamjenika ministra za izbjeglice i ljudska prava BiH Predraga Jovića.

Nakon konferencije Jović je izjavio da je posebno važno što je bilo direktnih razgovora između donatora, vladinog i nevladinog sektora vezano za strategiju koja bi obuhvatila period do 2020. godine.

„Razgovarano je o tome u koje segmente najviše ulagati, a izneseno je i više primjera dobre prakse. Mi smo iznijeli neka svoja zapažanja, kao i ostvarene rezultate i planove za naredni period. Što se tiče Akcionog plana Bosne i Hercegovine do 2020. godine, proslijedili smo ga Direkciji za evropske integracije BiH koja će najvjerovatnije dati pozitivno mišljenje. Suština plana je fokusiranje na stambenu izgradnju, obrazovanje i neki vid socijalnog zapošljavanja. Iznijeli smo Akcioni plan u Tirani“, rekao je Jović.

Dodao je da će u februaru naredne godine u Sarajevu biti održana konferencija na kojoj će prisustvovati donatori i na kojoj će biti definisane pojedinosti finansiranja projekata u BiH.

Tokom konferencije u Tirani generalni sekretar RCC-a Goran Svilanović kazao je da je jedan od ciljeva obezbjediti vladama zemalja u regionu podršku za unapređenje integracije Roma.

„Moramo da promijenimo stereotipe i da uložimo više novca i više napora u integracije. Nezaposelnost je najveći problem. Oni koji su zaposleni pribojavaju se da će izgubiti posao za dvije ili tri godine, a oni koji ga nemaju plaše se da ga neće dobiti u naredne dvije ili tri godine”, rekao je Svilanović.

Na konferenciji je istaknuto i da se 30 do 50 posto odobrenih akcionih planova za Rome u regiji oslanja na donatorska sredstva.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

09.11.2017. NAJAVA-REGIONALNA DONATORSKA KONFERENCIJA POD NAZIVOM “POPUNJAVANJE BUDŽETSKIH RUPA U POLITIKAMA INTEGRACIJE ROMA”.

U glavnom gradu Albanije, Tirani 10. novembra bit će održana regionalna donatorska konferencija podnazivom “Popunjavanje budžetskih rupa u politikama integracije Roma”.

Jedan od osnovnih ciljeva ove konferencije jeste razmjena informacija o finansijskim planovima u sklopupolitika integracije Roma, s posebnim osvrtom na potrebe za donatorskim sredstvima u periodu 2018-2020. godine.

Očekuje se učešće ministara zemalja zapadnog Balkana i Turske, predstavnika romskih udruženja,predstavnika donatora, međunarodnih organizacija i dr.

Konferencija “Popunjavanje budžetskih rupa u politikama integracije Roma” održat će se u okviru projekta „Integracija Roma 2020“ koji je finansiran sredstvima Evroske unije i Fondacije za otvoreno društvo. Ovim projektom nastoje se podstaći nacionalne vlade da intergrišu romske politike u socijalno-ekonomske politike država kao i njihove budžete.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni