14.03.2017. Održana javna diskusija o realizaciji Revidiranog Akcionog plana BiH o obrazovnim potrebama Roma u Mostaru

Posted in Nekategorisano | Leave a comment

13.03.2017. Podjela setova odjeće djeci u JU Dječiji dom u Mostaru

U ponedeljak 13.03.2017. predstavnici udruženja “Kali Sara – Romski informativni centar” su izvršili podjelu setova odjeće djeci u JU Dječiji dom u Mostaru.

Ova aktivnost je sprovedena u sklopu projekta „Povećanje stope upisa djece u predškolske ustanove u pet (5) općina sa posebnim fokusom na romsku djecu” koje Udruženje realizira u saradnji sa općinama i vrtićima. Projekat je finansijski podržan od UNICEF BiH.

Uručeni su setovi za 15 dječaka i 6 djevojčica.

Pakete je dodijelio tim Kali Sare.

Cilj ovog projekta je razvijanje institucionalnih kapaciteta i usluge u izabranim općinama/gradovima kod donosioca odluka i vaspitača kako bi se povećao upis u predškolske institucije (s posebnim naglaskom na romsku djecu) i povećala svijest o važnosti predškolskog obrazovanja.

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

Obavještenje za medije

Udruženje “Kali Sara – Romski informativni centar“ u partnerstvu sa Ministrstvom za
ljudska prava i izbjeglice BiH organizuju javne diskusije na temu Revidiranog Akcionog
plana BiH o obrazovnim potrebama Roma.

Javne diskusije se organizuju u sklopu projekta “ROMA ACTION (RA) – Unapređenje
socijalne inkluzije ugroženih romskih porodica u poplavama ugroženim područjima u BiH
kroz pružanje usluga stanovanja i socio – ekonomskih mjera sa proaktivnim učešćem
državnih i lokalnih vlasti i drugih lokalnih aktera“ koji implementira “Hlifswerk Austria
International” u partnerstvu sa “Arbeiter Samariter – Bund (ASB)” i “Kali Sara – Romski
informativni centar (KSRIC)” uz finansijsku podršku Evropske unije – IPA 2013.
Javne diskusije će biti organizovane u Mostaru, Sarajevu, Travniku, Tuzli, Banja Luci i Brčko distriktu.

Prva javna diskusija će biti organizovana u Mostaru 14.03.2017.godine sa početkom u
10:30 sati i trajat će do 13:30 sati u sali Odjela društvenih djelatnosti grada Mostara
(đački dom.)

Cilj organizovanja javnih diskusija o dosadašnjoj realizaciji Revidiranog Akcionog plana
BiH o obrazovnim potrebama Roma je dobijanje što kvalitetnije analize o obrazovnim
potrebama Roma te njena refleksija na program Roma Integration 2020 koji se provodi u
okviru Vijeća za regionalnu saradnju (RCC), realizacije politika za Rome u okviru
generalnih politika kao i planiranje i pračenje budžeta za realizaciju istih.

Na javnim diskusijama će učestvovati predstavnici entitetskih i kantonalnih ministarstava,
općinskih vlasti i predstavnici lokalnih NVO-a.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

Edukacija roditelja

Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar je na 4 lokacije u Bosni i Hercegovini, (Kakanj 23.01., Vukosavlje 30.01., Bijeljina 31.01., Bihać 10.02.2017)  održalo edukacije roditelja na temu „Socijalna i dječija zaštita u BiH“ ekspertice Besime Borić  i „ Značaj kvalitetnog predškolskog odgoja i obrazovanja“ ekspertice Miroslave Marjanović.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

10.01.2017. Call for Consultant (Project Cost Assessment)

Udruženju “Kali Sara – RIC” je potreban konsultant.

Detalje potražite na linku:

KALI SARA -CALL FOR CONSULTANT Cost Assessment BHRA

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni