Edukacija roditelja

Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar je na 4 lokacije u Bosni i Hercegovini, (Kakanj 23.01., Vukosavlje 30.01., Bijeljina 31.01., Bihać 10.02.2017)  održalo edukacije roditelja na temu „Socijalna i dječija zaštita u BiH“ ekspertice Besime Borić  i „ Značaj kvalitetnog predškolskog odgoja i obrazovanja“ ekspertice Miroslave Marjanović.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

10.01.2017. Call for Consultant (Project Cost Assessment)

Udruženju “Kali Sara – RIC” je potreban konsultant.

Detalje potražite na linku:

KALI SARA -CALL FOR CONSULTANT Cost Assessment BHRA

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

12.12.2016. Regionalna radionica RCC u Beču

Regionalna radionica o praćenju i izvještavanju, u organizaciji Roma Integration 2020 (RI2020) akcionog tima Vijeća za regionalnu saradnju (RCC), počeo je danas u Beču. Ova radionica će pružiti učesnicima potrebne vještine za prikupljanje podataka, korištenje pokazatelja za praćenje i izvještavanje o Romima relevantnih politika i programa koji se provode u ekonomijama zapadnog Balkana i Turske.

Učesnici radionice su nacionalne kontakt osobe za Rome, predstavnici ministarstava obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, zdravlja država učesnica; predstavnici ministarstava finansija, romskih organizacija civilnog društva, kao i izaslanici statističkih ureda i međunarodnih organizacija, kao što su Eurostat, OSCE, UNHCR, UNDP, Svjetska zdravstvena organizacija, itd. Oni će podijeliti najbolje prakse i razmijeniti mišljenja o monitoringu, izvještavanje i prikupljanje podataka.

RI2020 ima za cilj da osigura da nacionalne vlade integriraju specifične mjere politike za Rome u: 1) mainstream društveno-ekonomske politike i 2) procesa nacionalnih budžetiranja i socijalnih davanja. Roma Integration 2020 pokrenulo je u junu 2016. Vijeće za regionalnu saradnju (RCC), Open Society Foundations (OSF) i Evropske komisija (EK). Projekt se provodi u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

06.12.2016. Podjela setova odjeće djeci u JU za socijalni rad u Vukosavlju i JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Čika Jova Zmaj” u Bijeljini

U utorak 06.12.2016. predstavnici udruženja “Kali Sara – Romski informativni centar” su izvršili podjelu setova odjeće djeci u JU za socijalni rad u Vukusavlju i JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Čika Jova Zmaj“ u Bijeljini.

Ova aktivnost je sprovedena u sklopu projekta „Povećanje stope upisa djece u predškolske ustanove u pet (5) općina sa posebnim fokusom na romsku djecu” koje Udruženje realizira u saradnji sa općinama i vrtićima. Projekat je finansijski podržan od UNICEF BiH.

Uručeni su setovi za 43 dječaka i 41 djevojčica.

Pakete je dodijelio tim Kali Sare.

Podjeli paketića su prisustvovali predstavnici udruženja Kali Sara – RIC gđa Sanela Bešić, gosp. Dervo Sejdić, Direktori Javnih Ustanova, stručni saradnici, asistenti u vrtićima, i lokalni romski koordinatori.

Cilj ovog projekta je razvijanje institucionalnih kapaciteta i usluge u izabranim općinama/gradovima kod donosioca odluka i vaspitača kako bi se povećao upis u predškolske institucije (s posebnim naglaskom na romsku djecu) i povećala svijest o važnosti predškolskog obrazovanja.

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

Konferencija “Kulturno – historijsko nasljeđe Roma u BiH”

Udruženje„Kali Sara – Romski informativni centar“ je, u sklopu projekta „BH Roma arhiv“, organizovala konferenciju na temu „Kulturno-historijsko naslijeđe Roma u Bosni i Hercegovini“  koja se održala 28. novembra 2016. godine sa početkom u 10 sati  u hotelu „Hollywood“ Sarajevo. Održavanje konferencije finansijski je podržao Fond otvoreno društvo BiH i OSCE BiH.

Zakonodavni okvir u BiH o osnovnom obrazovanju nalaže da se u školama u kojima učenici pripadnici jedne nacionalne manjine čine najmanje jednu trećinu obezbijedi obrazovanje na jeziku te nacionalne manjine. U slučaju kad čine jednu petinu onda je potrebno da se obezbijedi nastava o jeziku, književnosti, historiji i kulturi nacionalne manjine kojoj pripadaju. U nedostatku edukativnog materijala i historijskih činjenica u udžbenicima za osnovno i srednje obrazovanje, javila se potreba za istraživanjem o historiji, kulturi i jeziku Roma u BiH.

U okviru projekta „BH Roma arhiv“  pristupljeno je  arhivima, muzejima i bibliotekama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou s ciljem prikupljanja informacija o arhivskim fondovima/građi koja bi mogla da sadrži informacije/podatke o životu Roma u BiH i izrađen je izvještaj/procjenu sadržaja fondova na temu života Roma u BiH: historiji, kulturi, običajima, književnosti i svim drugim dokumentima/publikacijama koje su štampane o Romima u BiH.

Cilj održane konferencije je bio prezentacija izvještaja o arhivskim fondovima koji potencijalno sadrže arhivsku građu o životu Roma u BiH i identifikovanje sljedećih koraka s cljem izrade eduaktivnog materijala koji bi se koristio za predmete historija, kultura, jezik i književnost.

Moderator konferencije je bio gosp. Slobodan Nagradić iz Zavoda za zaštitu kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, a obratili su se sljedeći:

1. Biljana Čumur Veselinović – Ministarstvo civilnih poslova BiH/ državna komisija za UNESCO BiH

2. Saša Klepić – Direktor, Arhiv BiH

3. Dženana Trbić – Koordinatorica programa za obrazovanje FOD BiH

4. Jonathan Moore – Šef misije OSCE BiH

5. Dragoljub Acković – Direktor muzeja romske kulture u Beogradu

6. Sanela Bešić – Izvršna direktorica Udruženja “Kali Sara – RIC”

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni