31.05.2017. Konferencija „Vrtići za sve – dug put do cilja ???? “

Konferencija je organizovana u sklopu projekta“ Povećanje stope upisa djece u predškolske ustanove u pet opština sa posebnim naglaskom na romsku djecu“ koji realizira Kali Sara – Romski informativni centar uz  finansijsku pomoć UNICEF-a.

Na konferenciji se govorilo o rezultatima navedenog projekta, naučenim lekcijama  kao i o okvirnom zakonu o predškolskom obrazovanju, kurikulumu, podršci djeci, roditeljima kao i institucijama s ciljem povećanja upisa djece u predškolske ustanove iz socijalno ugroženih kategorija s posebnim akcentom na romsku djecu.

U okviru Konferencije se također razgovaralo o saradnji institucija vlasti u BiH sa nevladinim sektorom na unaprjeđenju predškolskog obrazovanja i uspostavljanju REYN (Mreža podrške romskoj djeci ranog uzrasta) mreže u BiH.

Učesnici Konferencije su bili predstavnici Ministarstava obrazovanja, općina, Pedagoških fakulteta, predškolskih ustanova / vrtića, domaći eksperti, te međunarodne i domaće organizacije civilnog društva koje rade na pitanjima ranog obrazovanja. Pored navedenih na konferenciji su prisustvovali i gosti iz REYN-a Srbije.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.