30.10.2017. Usvojen Akcioni plan za unapređenje položaja Roma u Općini Centar Sarajevo

Općinsko vijeće je usvojilo Akcioni plan Općine Centar za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta za period 2017-2020. godine.

O značaju donošenja ovog dokumenta uvodne napomene vijećnicima je dao Dervo Sejdić, predstavnik Udruženja Kali Sara – Romski informativni centar i podsjetio da je socijalna inkluzija Roma jedan od presudnih uvjeta za pridruživanje Evropskoj uniji, te da je ”Dekada uključenosti Roma” obavezala zemlje da ovu problematiku spuste na lokalni nivo kako bi se što konkretnije i efikasnije poboljšao život romske populacije i prekinuo začarani krug siromaštva i njihove socijalne isključenosti. Sejdić je naglasio da je Općina Centar kao lokalna zajednica i do sada pokazala dužnu brigu za romsku populaciju koja živi na njenom području, a takav dobar primjer potvrdila je i usvajanjem Akcionog plana.

Ovaj dokument sadrži ciljeve, mjere i aktivnosti u cilju poboljšanja života i društvenog položaja Roma u lokalnoj zajednici i njihove veće socijalne inkluzije  imajući u vidu da su najugroženija nacionalna manjina u BiH po svim društvenim i socijalnim parametrima.

Jedan od osnovnih ciljeva zacrtanih u Akcionom planu je povećanje broja zaposlenih Roma na području općine Centar, uz kreiranje poticajnih programa zapošljavanja, njihovo uključivanje u programe javnih radova u lokalnoj zajednici te podrška programima dokvalifikacije i prekvalifikacije prema potrebama tržišta rada. U oblasti stambenog zbrinjavanja navedene su aktivnosti kao što je izgradnja socijalnih stambenih jedinica za Rome, poboljšanje uslova u stambenim jedinicama u kojima žive Romi uključujući i rekonstrukciju objekata, te mapiranje nelegalnih romskih naselja i kuća te izrada planskih programa za legalizaciju ili premještanje na drugu lokaciju romskih stambenih naselja.

Kad je riječ o oblasti obrazovanja navedene su aktivnosti koje imaju za cilj uključivanje sve romske djece u sistem predškolskog i obaveznog osnovnog obrazovanja, povećanje broja djece sa završenom srednjom školom, zanatom i fakultetom, kao i edukaciju u cilju eliminisanja diskriminacije u obrazovanju. U oblasti kulture kao ciljevi su zacrtani očuvanje i promoviranje romskog jezika, kulture i historije, a u oblasti sporta uključivanje što većeg broja romske djece uzrasta od pet do 16 godina u organizovane sportske aktivnosti i klubove, uz finansijsku podršku Općine i nevladinog sektora.

U domenu zdravstvene zaštite navedene su mjere za unapređenje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite pripadnika romske populacije gdje je predložena raspodjela interventnih sredstava za finansiranje zdravstvene zaštite za one koji nemaju to osiguranje, zatim edukacija u cilju podizanja svijesti romske zajednice o pravu na zdravstvenu zaštitu i prevenciji zdravstvenih problema. U oblasti socijalne zaštite navedene su vrste pomoći socijalno ugroženim Romima, uz podršku implementaciji programa zaštite od nasilja u porodici i donošenje Akcionog plana za smanjenje prosjačenja.

Članak i fotografije preuzete sa web stranice Općine Centar.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.