10.11.2017. U TIRANI ODRŽANA REGIONALNA DONATORSKA KONFERENCIJA POSVEĆENA INTEGRACIJI ROMA

Regionalna donatorska konferencija pod nazivom “Popunjavanje budžetskih rupa u politikama integracije Roma” održana je 10. novembra u Tirani, a neki od osnovnih zaključaka su da je nezaposlenost i dalje najveći problem Roma te da je u narednom periodu potrebno koordinirano trošenje sredstava kako bi se postigli što bolji rezultati u rješavanju tog i drugih problema.

Inače, konferencija je održana u okviru projekta „Integracija Roma 2020“ Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), a učesnici su istakli i da je integracija dug i složen proces i da je potrebna saradnja svih zainteresovanih strana.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“, a  osim predstavnika romskih udurženja i međunarodnih organizacija, učešće su uzeli i brojni zvaničnici zemalja zapadnog Balkana, uključujući i zamjenika ministra za izbjeglice i ljudska prava BiH Predraga Jovića.

Nakon konferencije Jović je izjavio da je posebno važno što je bilo direktnih razgovora između donatora, vladinog i nevladinog sektora vezano za strategiju koja bi obuhvatila period do 2020. godine.

„Razgovarano je o tome u koje segmente najviše ulagati, a izneseno je i više primjera dobre prakse. Mi smo iznijeli neka svoja zapažanja, kao i ostvarene rezultate i planove za naredni period. Što se tiče Akcionog plana Bosne i Hercegovine do 2020. godine, proslijedili smo ga Direkciji za evropske integracije BiH koja će najvjerovatnije dati pozitivno mišljenje. Suština plana je fokusiranje na stambenu izgradnju, obrazovanje i neki vid socijalnog zapošljavanja. Iznijeli smo Akcioni plan u Tirani“, rekao je Jović.

Dodao je da će u februaru naredne godine u Sarajevu biti održana konferencija na kojoj će prisustvovati donatori i na kojoj će biti definisane pojedinosti finansiranja projekata u BiH.

Tokom konferencije u Tirani generalni sekretar RCC-a Goran Svilanović kazao je da je jedan od ciljeva obezbjediti vladama zemalja u regionu podršku za unapređenje integracije Roma.

„Moramo da promijenimo stereotipe i da uložimo više novca i više napora u integracije. Nezaposelnost je najveći problem. Oni koji su zaposleni pribojavaju se da će izgubiti posao za dvije ili tri godine, a oni koji ga nemaju plaše se da ga neće dobiti u naredne dvije ili tri godine”, rekao je Svilanović.

Na konferenciji je istaknuto i da se 30 do 50 posto odobrenih akcionih planova za Rome u regiji oslanja na donatorska sredstva.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.