06.03.2018. IZMJENE KOJE NE UVAŽE PRESUDU SEJDIĆ-FINCI NEĆE BITI PRIHVAĆENE OD EU

Bilo kakve izmjene Izbornog zakona BiH koje bi bile suprotne Europskoj povelji ljudskih prava ili presudama Europskog suda za ljudska prava za EU su neprihvatljive, naveo je Johannes Hahn, europski komesar za proširenje, u pisanom dopisu Europskom parlamentu u odgovoru na poslaničko pitanje.

To, praktično, znači da bilo kakve izmjene koje ne budu uvažile odluku u predmetu “Sejdić i Finci” neće biti prihvaćene od strane EU.

“Europska komisija prije svega smatra da izborna reforma mora unaprijediti demokratski kvalitet izbornog procesa. Odluka ‘Sejdić i Finci’ ne traži punu reviziju Izbornog zakona, nego ciljano prilagođavanje sastava Doma naroda”, naveo je Hahn u odgovoru na poslaničko pitanje prošlog petka.

Ovo, opet, znači da je za EU primarno pitanje kompozicija Doma naroda, a ne pitanje izbora članova Predsjedništva BiH.

“Savjet EU u zaključcima iz oktobra 2017, pored i dalje važećih preporuka Organizacije za europsku bezbjednost i saradnju i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, zahtijeva da BiH implementira odluku Ustavnog suda BiH iz decembra 2016. koja se odnosi na određene izborne odredbe u FBiH”, naveo je Hahn.

On je jasno naveo i šta EU očekuje nakon izbora u oktobru: BiH, kako kaže, treba ne samo da provede izbore, nego i da brzo implementira rezultate i formira sva zakonodavna i izvršna tijela, što će biti osnovni demokratski test dok zemlja aplicira za članstvo.

I ne samo to – Hahn također nije ostavio nimalo sumnje da EU u tom smislu BiH neće progledati kroz prste.

“Europska komisija će jasno procijeniti da li BiH u dovoljnoj mjeri ispunjava političke kriterije za početak pretpristupnih pregovora, što uključuje ispunjavanje europskih standarda i standarda ljudskih prava, među kojima je i zabrana diskriminacije po etničkoj osnovi, što je eksplicitno zabranjeno europskim zakonima”, naveo je Hahn.

I u Delegaciji EU čvrsto stoje na tome da odluka “Sejdić i Finci” mora biti ispunjena, i to u skladu s europskim standardima.

“Bilo koji prijedlog mora poštovati sudske odluke i vladavinu prava, kao i približavati se europskim standardima, a ne udaljavati se od njih. Vjerujemo da se svim izmjenama izbornog zakonodavstva u BiH treba pristupiti kroz dijalog i kompromis. Političari ne smiju bježati od svoje odgovornosti da pronađu takav kompromis”, navela je za “Nezavisne” Jamila Milović-Halilović, portparol Delegacije EU.

Dodala je da odluka “Sejdić i Finci” nije skinuta s dnevnog reda i podsjetila da je Savjet EU zatražio od Europske komisije da, kada bude pripremala mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u EU, posveti posebnu pažnju statusu njene implementacije.

“Međunarodne obaveze ove zemlje neće nestati i na vlastima BiH je da se njima pozabave i ispune ih”, dodala je ona.

Članak preuzet sa web stranice Vijesti.ba

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

06.03.2018. NA 135. SJEDNICI VIJEĆA MINISTARA BiH DONESENA ODLUKA O NOVOM OKVIRNOM AKCIONOM PLANU O OBRAZOVANJU ROMA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o rezultatima istraživanja koje se odnosi na razloge neprovođenja cilja 3  Revidiranog akcionog plana Bosne i Hercegovine o obrazovnim potrebama Roma koji glasi: „Očuvanje i promoviranje romskog jezika, kulture i historije.“

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će pokrenuti aktivnosti za donošenje novog okvirnog akcionog  plana o obrazovnim potrebama Roma u cilju očuvanja jezika, kulture, historije i tradicije Roma, a koji bi imao ujednačene standarde za sva nadležna ministarstva.

Ovaj zaključak proistekao je iz istraživanja Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u vezi s neprovođenjem cilja koji se odnosi na očuvanje i promoviranje romskog jezika, kulture i historije. U istraživanju su učestvovala četiri kantonalna ministarstva obrazovanja i nadležno ministarstvo Republike Srpske te Odjel za obrazovanje Brčko Distrikta BiH.

Istraživanje je pokazalo da se romski jezik ne izučava u osnovnim i srednjim školama kao maternji jezik ili fakultativni predmet, a kao razlozi su, između ostalog, navedeni   nepostojanje odgovarajuće stručne literature, nedostatak finansijskih sredstava i nedovoljno izraženi interes za učenje romskog jezika.

Članak preuzet sa web stranice Vijeća ministara BiH.

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

22.02.2018. NAJAVA – KONFERENCIJA „POTENCIJAL ROMSKIH ZAJEDNICA ZA VEĆE POLITIČKO UČEŠĆE U EVROPI

U glavnom gradu Bugarske Sofiji sutra će početi konferencija „Potencijal romskih zajednica za veće političko učešće u Evropi“.  Na ovoj konfereciji učestovat će preko 70 relevantnih stručnjaka, predstavnika romskih udruženja, Vijeća Evrope, Vijeća za regionalnu saradnju i drugih.

Konferencija će biti otvorena panelom „Kako političko učešće Roma ima pozitivan uticaj na društvene zajednice“. Planirana je i diskusija u grupama o kontekstu političkog učešća Roma.

Na konferenciji će se razgovarati i o prilikama i načinima kako u naredne dvije godine poboljšati učešće romskih zajednica, kao i o ulozi romskog civilnog sektora u povećanju učešća u politici od strane romskih zajednica.

Ispred Udruženja Kali Sara – Romski informativni centar konferenciji će prisustvovati izvršna direktorica Sanela Bešić.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

16.02.2018. Šef Diplomatskog ureda Ambasade Belgije u Sarajevu, gosp. Asselborn, posjetio Kali Saru

U petak 16.02.2018. Udruženje Kali Sara – RIC je posjetio g. William Asselborn, Šef Diplomatskog ureda Ambasade Belgije u našoj zemlji. U razgovoru sa predstavnicima Kali Sare, primarno su ga interesovala dva pitanja: Stavovi o situaciji i potencijalnim rješenjima za sprovođenje presude u slučaju Sejdić-Finci i Problemi romske zajednice u BiH.

Gosp. Asselborn je naglasio da su za Belgiju su veoma važna ljudska prava i sprovođenje presude i pitao se ima li smisla primati u EU zemlju koja ima takav problem. Gosp. Sejdić je ponovio svoj stav da nema političke volje da se presuda sprovede uprkos pritiscima EU i pokušajima da se formira komisija u BiH. Problem je u Ustavu zemlje, a ne u izbornom zakonu. Gđa. Bešić je naglasila da ljudi u BiH žive u atmosferi koja je na ivici rata, te da ovakvo stanje generišu stranke kako bi održale svoj uticaj. Jedna od posljedica toga je i sve je manja izlaznost na izborima. Informcije se izvrću i ublažava se jasan stav Vijeća Evrope o sprovođenju presude. Objašnjeno je da su građani umorni od ove situacije, te da je bilo je bolje prije 10 godina.

Stav Gosp. Asselborna je da se presuda mora sprovesti i u zaključcima svih sastanaka koje su održali to jasno naglašavaju.

U nastavku sastanka g. Asselborn je obaviješten o aktuelnom statusu romske zajednice u BiH. Naglašeno je da uprkos naporima na izgradnji i renoviranju objekata, nezaposlenost često onemogućuje finansiranje troškova i poništava pozitivne efekte. Kali Sara posjeduje dokumentaciju skupljanu preko 20 godina o diskriminaciji na svim nivoima vlasti. Nije uvezano zapošljavanje, obrazovanje i stanovanje pa ljudi često ostaju na ulici. Zakoni o predškolskom obrazovanju postoje, ali se ne poštuju. Na osnovu iskustava stečenih tokom implementacije projekata na terenu, pokazalo se da su romska djeca u vrtićima samo na papiru.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

15.02.2018. Potrebna aktivna uloga vlada država Zapadnog Balkana u borbi protiv rasizma

Beograd, 15. februar 2018. – Poslanica Evropskog parlamenta Kornelija Ernst izjavila je u Berlinu da su zemlje Zapadnog Balkana dosta učinile na integraciji Roma u svoja društva i založila se za čvršće mere EU prema članicama koje ne ispunjavaju svoje obaveze.

Zemlje Zapadnog Balkana su dosta učinile na integraciji Roma, ne možemo reći da u tim zemljama nema napretka, da nema podrške Romima. To su manje-više pozitivni primeri, ali je potrebna aktivna uloga vlada u borbi protiv rasizma“, kazala je Ernst agenciji Beta drugog dana radionice “Diskriminacija Roma i antiromski stavovi na Zapadnom Balkanu i u Turskoj” u Berlinu.

Ernst je rekla da su rezultati integracije Roma u evropska društva slabi zbog toga što je evropska Strategija za Rome neobavezujuća.

Najvažnija odlika te Strategije je da je ona neobavezujuća, članice EU manje-više mogu da čine šta hoće, zbog čega su potrebne čvršće, obavezujuće mere, kao i sankcije ako država ne ispunjava svoje obaveze, rekla je Ernst, koja je članica Odbora za interna pitanja EP.

EU bi trebalo da zauzme čvršći stav i kaže ako želite novac iz EU fondova, morate da ispunite svoje obaveze, a jedna od njih je podrška romskim zajednicama i borba protiv diskriminacije Roma“, kazala je Ernst.

Ona je za Betu kazala da je nedostatak evropske Strategije za integraciju Roma i to što se u njoj ne pominju mere borbe protiv rasizma.

Dodala je da se romska zajednica nalazi u veoma teškoj situaciji, pošto mnogi Romi ne dobijaju novac iz EU fondova i nemaju podršku evropskih vlada.

U obraćanju na današnjem skupu Ernst je navela da je EP formulisao ključna pitanja i uslove za poboljšanje života Roma, naročito u zemljama Zapadnog Balkana, i da je prva stvar na kojoj treba raditi izgradnja obostranog poverenja, kao i da treba priznati da vekovima dolazi do progona i isključivanja i uvrstiti to u zvaničnu Belu knjigu EU.

Ako država članica EU zloupotrebi novac namenjen Romima, kao što je učinila Češka, Evropska komisija treba da obustavi fondove. To je snažan zahtev EP, ali ne vidimo drugi način“, navela je.

Ernst je kazala veliki broj Roma apatrida nema pristup socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, i da je posebno pitanje diskriminacija romskih žena, koje su često žrtve segregacije.

Veliki problem je i politika policije, jer kako dodaje, u raznim zemljama EU postoje pretresi, racije u romskim naseljima, fizičko maltretiranje, uskraćivanje prava tokom ispitivanja i prekomerna upotreba sile.

Ernst je kazala da se protivi politici vraćanja Roma iz EU u njihove matične zemlje i navela da je bila šokirana položajem Roma na Kosovu 2009. godine, kada je posetila pripadnike romske zajednice vraćene iz Nemačke.

Za mene nije bilo prihvatljivo to što je nemačka vlada uradila kad sam videla u kakvim uslovima ti ljudi žive. Puno Roma je moralo da se vrati u zemlje Zapadnog Balkana, mislim da je to neprihvatljivo“, rekla je poslanica EP.

Radionice u okviru projekta “Integracija Roma 2020″ okupljaju zvaničnike zemalja Zapadnog Balkana i Turske zadužene za pitanja obrazovanja, zaposlenosti, stanovanja i zdravlja romske populacije, zatim zvaničnike koji se bave problemom diskriminacije i predstavnike romskih organizacija.

Članak preuzet sa stranice.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni