31.01.2018. Održan seminar o inkluziji Roma u BiH

U organizacije Evropske komisije u BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice danas se organizuje Seminar o inkluziji Roma u BiH u prostorijama Delegacije Evropske unije u BiH.

Na seminaru će se raspravljati o dosadašnjoj realizaciji Operativnih zaključaka sa Seminara o inkluziji Roma iz 2015. godine, kao i o novim operativnim zaključcima  tj. obavezama institucija vlasti u naredne dvije godine i to za oblasti civilne registracije, zapošljavanja, obrazovanja, stanovanja i zdravstva.

U radu seminara učestvovat će oko 100 osoba i to  predstavnici Evropske komisije, resornih ministarstva državnog i entitetskih nivoa, kantonalna ministarstva, općina, osnovih škola, nevladine i međunarodne organizacije.

U uvodnom dijelu učesnicima će se obratiti Lars Gunnar Wigemark , šef Delagacije Evropske unije u BiH i Semiha Borovac, Ministrica za ljudska prava i izbjeglice, Mujo Fafulić, Predsjedavajući Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, Orhan Usein,vođa tima za realizaciju Programa Integracija Roma do 2020 i Marta Garcia Fidalgo, Savjetnica za romska pitaja, DG NEAR.

U ime Kali Sare -RIC na Seminaru će učestvovati Dervo Sejdić, Potpredsjednik udruženja.

Više detalja na sajtu RCC.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

24.01.2018. NAJAVA – REGIONALNA KONFERENCIJA „BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE I ANTI-GYPSYSMA U REGIJI“

U glavnom gradu Njemačke, Berlinu, 13. februara će započeti dvodnevna regionalna konferencija pod nazivom „Borba protiv diskrimincije i Anti-Gypsysma u regiji“.

Konferenciju će organizovati akcioni tim Regionalnog vijeća za saradnju (RCC) u okviru projekta „Integracija Roma 2020“.

Jedan od osnovnih ciljeva ove konferencije jeste upoznati zvaničnike šireg regiona koji se bave pitanjima integracije Roma sa diskriminacijom ove populacije. Također, cilj je upoznati zvaničnike sa historijskom pozadinom diskrimincije Roma te pojavom Anti-Gypsyma. Konferencija treba doprinijeti i poravnjanju diskursa na regionalnom nivou sa onim na EU nivou kako bi bilo omogućeno uhvatiti se u koštac sa razvojem događaja na polju borbe protiv diskriminacije i Anti-Gypsysma.

Na konferenciji će učestvovati predstavnici romskih udruženja i organizacija sa prostora Zapadnog Balkana, kao i zvaničnici odgovorni za pitanja obrazovanja, zapošljavanja, stambene politike, zdravstva i civilnih poslova, te zvaničnici zaduženi za pitanja borbe protiv diskriminacije.

Sanela Bešić, Izvršna direktorica Kali Sare, učestvovat će u radu Konferencije u okviru sesije „Prakse i strategije za borbu protiv Anti-Gypsysma“ kao panelista.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

12.01.2018. Ajnadžić podijelio paketiće mališanima romskog naselja na Gorici

Povodom predstojeće romske Nove godine Vasilice koja se slavi od 13. januara uveče do 17. januara, načelnik Općine Centar Sarajevo dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa saradnicima posjetio romsko naselje na Gorici u Ulici Dajanli Ibrahim-bega. Među stanovnicima i mališanima tog naselja na Gorici, koji su dočekali predstavnike sarajevske općine Centar, bio je i Dervo Sejdić, predsjednik Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar”.

Načelnik Ajnadžić uputio je prisutnima iskrene čestitke sa željom za dobrim zdravljem i srećom, a mališane romskog naselja obradovao novogodišnjim paketićima.

-Općina Centar godinama, u okviru svojih mogućnosti, pomaže romsku zajednicu na području Centra. Realizacijom mnogobrojnih aktivnosti nastojimo poboljšati položaj romske nacionalne manjine. Želimo i dalje, zajedničkim nastojanjima, postizati nove uspjehe u uključivanju Roma u sve segmente društvenog života, ali i omogućiti potpunu ravnopravnost Roma, pružanje jednakih mogućnosti po pitanju obrazovanja, zapošljavanja kao i u ostvarenju kulturnih i manjinskih prava. Uključiti marginalizovane grupe u život lokalne zajednice znači aktivirati ih na više radnih polja u skladu sa njihovim sposobnostima, ali i podijeliti sa njima praznične radosti, istakao je Ajnadžić.

Radosni mališani kojima su podijeljeni paketići zahvalili su se načelniku Ajnadžiću što ih je posjetio kako bi im čestitao praznik.

Sejdić se također zahvalio načelniku Ajnadžiću i dodao da je Općina Centar jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja je iskazala podršku romskoj populaciji.

-Nadam se da će naša saradnja i senzibilitet Općine Centar prema romskoj populaciji biti i dalje na ovako visokom nivou, naglasio je Sejdić.

Članak u potpunosti preuzet sa web stranice Općine Centar Sarajevo.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

12.12.2017. Održana Konferencija „Obrazovne politike za Rome u BiH u konetekstu EU integracija“

U organizaciji Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ jučer je na Ilidži održana Konferencija „Obrazovne politike za Rome u BiH u kontekstu EU integracija“ kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstava za ljudska prava i izbjeglice BiH, Delegacije EU u BiH, Regionalnog savjeta za saradnju i nevladine organizacije.

Na konferenciji je nezavisna konsultantica Mirna Jančić Doyle prezentirala rezultate analize obrazovnih politika i iznijela prijedlog za njihovo unapređenje.

Doyle je istakla da je analiza pokazala značajnu neuključenost romske djece na svim nivoima obrazovanja  u BiH i da je nastavak postojećim pristupom i tempom ne predstavlja prihvatljivu opciju jer je potrebna veća obaveza i finansijska odgovornost nadležnih institucija za uključivanje i inkluziju romske djece u obrazovanje. Preporučila je, između ostalog, izradu novog okvirnog plana na nivou države da svako kantonalno/entitetsko ministarstvo obrazovanja, i odjel za obrazovanje Brčko Distrikta, izradi vlastiti akcioni plan u skladu sa jasnim novim ciljevima i mjerama; da nadležne institucije na nivou kantona, entiteta i distrikta iskoriste ovu mogućnost za izradu intersektoralnog pristupa po uzoru na zemlje u regionu; da nadležne institucije usvoje predloženi obrazac za postavljanje jasnih novih ciljeva i mjera.

U okviru diskusije na današnjoj konferenciji predstavnici romskih udruženja iznijeli su primjere neadekvatne uključenosti romske djece u obrazovanje u BiH, ali i niz prijedloga za prevazilaženje problema.

Tokom panela „EU politike za integraciju Roma do 2020. godine“ predstavljene su politike EU za Rome kao i Program integracije Roma do 2020. godine. Politički savjetnik Delegacije EU u BiH Olaf Deussen naglasio je da su Romi u BiH najisključeniji dio društva te da mnogi od njih žive u siromaštvu, socijalnoj isključenosti i suočeni su sa diskriminacijom.

Pomoćnica ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Saliha Džuderija navela je da „u BiH već postoje određeni programi za obrazovanje romske djece, ali da sada te programe treba uvrstiti u sistem obrazovanja, u nastavu, podršku roditeljima, programe stipendiranja itd.“.

Ekspertica za izradu politika Regionalnog savjeta za saradnju, Aleksandra Bojadjieva, podsjetila je da je cilj Programa integracije Roma do 2020. godine integracija romske manjine kroz sistemsku podršku države kroz konkretne strateške programe i budžete.

Danas su predstavnici Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ predstavili i projekat REYN BiH (Mreža podrške ranom obrazovanju romske djeci) te novu web-stranicu kreiranu isključivo za ovaj projekat. Ova web-stranica će biti svojevrsna interaktivna platforma za razmjenu znanja, iskustava i ideja, te za pomoć roditeljima, pedagozima i romskim organizacijama kako bi se osigurala podrška djeci u ranom razvoju.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

07.12.2017. Najava – Konferencija „Obrazovne politike za Rome u BiH u kontekstu EU integracija“

U prostorijama Hotela Hollywood na Ilidži u ponedjeljak 11. decembra 2017. godine sa početkom u 9:30 sati bit će održana Konferencija „Obrazovne politike za Rome u  BiH u kontekstu EU integracija“.

Press-konferencija je planirana u 11 sati.

Na ovoj konferenciji, koju organizuje Udruženje „Kali Sara – Romski informativni centar“, učestovat će predstavnici ministarstava za ljudska prava i izbjeglice BiH, Delegacije EU u BiH, Regionalnog savjeta za saradnju i  nezavisni konsultant.

Tokom konferencije planirana su tri panela:

-         EU politike za integraciju Roma do 2020. godine

-         Potrebe Roma u procesu reforme obrazovanja u BiH

-         REYN BiH prezentacija

REYN je Mreža podrške romskoj djeci koja će u BiH okupiti stručnjake, aktiviste i sve zainteresirane pojedince, a potpuno uspostavljanje i funckcionisanje ove mreže predviđeno je u periodu od tri godine.

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni