30.10.2017. Usvojen Akcioni plan za unapređenje položaja Roma u Općini Centar Sarajevo

Općinsko vijeće je usvojilo Akcioni plan Općine Centar za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta za period 2017-2020. godine.

O značaju donošenja ovog dokumenta uvodne napomene vijećnicima je dao Dervo Sejdić, predstavnik Udruženja Kali Sara – Romski informativni centar i podsjetio da je socijalna inkluzija Roma jedan od presudnih uvjeta za pridruživanje Evropskoj uniji, te da je ”Dekada uključenosti Roma” obavezala zemlje da ovu problematiku spuste na lokalni nivo kako bi se što konkretnije i efikasnije poboljšao život romske populacije i prekinuo začarani krug siromaštva i njihove socijalne isključenosti. Sejdić je naglasio da je Općina Centar kao lokalna zajednica i do sada pokazala dužnu brigu za romsku populaciju koja živi na njenom području, a takav dobar primjer potvrdila je i usvajanjem Akcionog plana.

Ovaj dokument sadrži ciljeve, mjere i aktivnosti u cilju poboljšanja života i društvenog položaja Roma u lokalnoj zajednici i njihove veće socijalne inkluzije  imajući u vidu da su najugroženija nacionalna manjina u BiH po svim društvenim i socijalnim parametrima.

Jedan od osnovnih ciljeva zacrtanih u Akcionom planu je povećanje broja zaposlenih Roma na području općine Centar, uz kreiranje poticajnih programa zapošljavanja, njihovo uključivanje u programe javnih radova u lokalnoj zajednici te podrška programima dokvalifikacije i prekvalifikacije prema potrebama tržišta rada. U oblasti stambenog zbrinjavanja navedene su aktivnosti kao što je izgradnja socijalnih stambenih jedinica za Rome, poboljšanje uslova u stambenim jedinicama u kojima žive Romi uključujući i rekonstrukciju objekata, te mapiranje nelegalnih romskih naselja i kuća te izrada planskih programa za legalizaciju ili premještanje na drugu lokaciju romskih stambenih naselja.

Kad je riječ o oblasti obrazovanja navedene su aktivnosti koje imaju za cilj uključivanje sve romske djece u sistem predškolskog i obaveznog osnovnog obrazovanja, povećanje broja djece sa završenom srednjom školom, zanatom i fakultetom, kao i edukaciju u cilju eliminisanja diskriminacije u obrazovanju. U oblasti kulture kao ciljevi su zacrtani očuvanje i promoviranje romskog jezika, kulture i historije, a u oblasti sporta uključivanje što većeg broja romske djece uzrasta od pet do 16 godina u organizovane sportske aktivnosti i klubove, uz finansijsku podršku Općine i nevladinog sektora.

U domenu zdravstvene zaštite navedene su mjere za unapređenje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite pripadnika romske populacije gdje je predložena raspodjela interventnih sredstava za finansiranje zdravstvene zaštite za one koji nemaju to osiguranje, zatim edukacija u cilju podizanja svijesti romske zajednice o pravu na zdravstvenu zaštitu i prevenciji zdravstvenih problema. U oblasti socijalne zaštite navedene su vrste pomoći socijalno ugroženim Romima, uz podršku implementaciji programa zaštite od nasilja u porodici i donošenje Akcionog plana za smanjenje prosjačenja.

Članak i fotografije preuzete sa web stranice Općine Centar.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

24.10.2017. Osamnaest romskih porodica uselilo u nove stanove na Novom Brčkom

Šef Delegacije Evropske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić uručili su ključeve 18 stanova romskim porodicama, koje su novi dom dobile na Novom Brčkom u zgradi socijalnog stanovanja.

Zgrada je izgrađena u okviru projekta Akcija Roma, koji implementira “Hlifswerk Austria
International” u partnerstvu sa “Arbeiter Samariter – Bund (ASB)” i “Kali Sara – Romski
informativni centar (KSRIC)” finansiranog od strane Evropske unije, a uz podršku Vlade Brčko distrikta BiH. Ukupna vrijednost objekta je 800.000 KM, od čega je Vlada izdvojila 150.000 KM kao i zemljište i ostale potrebne komunalne priključke.

Više detalja na linku.


 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

11.10.2017. Sejdić zahvalio Skaki na podršci obrazovanju romske djece

Više detalja na linku.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

GRAD SARAJEVO I OPĆINA CENTAR URUČILI DONACIJE ZA ROMSKU DJECU KOJA SE REDOVNO ŠKOLUJU

04.09.2017. godine Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka uručio je poklone i školski pribor učenicima romske populacije od prvog do devetog razreda. Skaka je svim učenicima poželio uspješne prve školske dane:

„Svaki početak školske godine je prilika za sticanje novih znanja i postizanje dobrih rezultata. Uvjeren sam da se među vama nalaze budući doktori, profesori, arhitekti…“, istaknuo je gradonačelnik Skaka družeći se sa romskim mališanima u O.Š. „Hasan Kikić“.

 

 

25.09.2017. godine Općina Centar je donirala donaciju u iznosu od po 100 KM za romsku djecu koja redovno pohađaju školu.

Općina Centar Sarajevo je u svom budžetu obezbijedila 8.300 KM za nabavku školskog pribora i knjiga za romsku djecu – učenike osnovnih škola na njenom području.

U školskoj 2017/2018. godini u deset osnovnih škola na području općine Centar nastavu redovno pohađaju 83 učenika Roma, što je više u odnosu na prethodnu školsku godinu kada ih je bilo 80. Skoro polovina ove romske djece je u Osnovnoj školi „Hasan Kikić“ na Gorici.

Tekst i fotografije preuzete sa stranice Grada Sarajevo i Općine Centar.

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

25.09.2017. ODRŽAN DRUGI JAVNI DIJALOG NA TEMU IMPLEMENTACIJA POLITIKA I MJERA ZA INTEGRACIJU ROMA I REALIZACIJI OPERATIVNIH ZAKLJUČAKA SA SEMIANRA O INKLUZIJI ROMA IZ 2015.GODINE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa Vijećem za regionalnu saradnjuorganizovalo je javni dijalog 25.09.2017. godine u Delegaciji Evropske unije u BiH.

Cilj Forumu je bio prezentacija Izvještaja o provođenju politika za uključivanje Roma za 2016.godinukao i diskusija o provedbi Operativnih zaključaka sa Seminara o inkluziji Roma iz 2015. godine.

Na konferencju je učestvovao Dervo Sjedić predstavnik Kali Sare-RIC i prezentirao je komentar na dosadašnju implementaciju politika za Rome.

Fotografije preuzete sa FB stranice Regional Cooperation Council -RCC

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni