GRAD SARAJEVO I OPĆINA CENTAR URUČILI DONACIJE ZA ROMSKU DJECU KOJA SE REDOVNO ŠKOLUJU

04.09.2017. godine Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka uručio je poklone i školski pribor učenicima romske populacije od prvog do devetog razreda. Skaka je svim učenicima poželio uspješne prve školske dane:

„Svaki početak školske godine je prilika za sticanje novih znanja i postizanje dobrih rezultata. Uvjeren sam da se među vama nalaze budući doktori, profesori, arhitekti…“, istaknuo je gradonačelnik Skaka družeći se sa romskim mališanima u O.Š. „Hasan Kikić“.

 

 

25.09.2017. godine Općina Centar je donirala donaciju u iznosu od po 100 KM za romsku djecu koja redovno pohađaju školu.

Općina Centar Sarajevo je u svom budžetu obezbijedila 8.300 KM za nabavku školskog pribora i knjiga za romsku djecu – učenike osnovnih škola na njenom području.

U školskoj 2017/2018. godini u deset osnovnih škola na području općine Centar nastavu redovno pohađaju 83 učenika Roma, što je više u odnosu na prethodnu školsku godinu kada ih je bilo 80. Skoro polovina ove romske djece je u Osnovnoj školi „Hasan Kikić“ na Gorici.

Tekst i fotografije preuzete sa stranice Grada Sarajevo i Općine Centar.

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

25.09.2017. ODRŽAN DRUGI JAVNI DIJALOG NA TEMU IMPLEMENTACIJA POLITIKA I MJERA ZA INTEGRACIJU ROMA I REALIZACIJI OPERATIVNIH ZAKLJUČAKA SA SEMIANRA O INKLUZIJI ROMA IZ 2015.GODINE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa Vijećem za regionalnu saradnjuorganizovalo je javni dijalog 25.09.2017. godine u Delegaciji Evropske unije u BiH.

Cilj Forumu je bio prezentacija Izvještaja o provođenju politika za uključivanje Roma za 2016.godinukao i diskusija o provedbi Operativnih zaključaka sa Seminara o inkluziji Roma iz 2015. godine.

Na konferencju je učestvovao Dervo Sjedić predstavnik Kali Sare-RIC i prezentirao je komentar na dosadašnju implementaciju politika za Rome.

Fotografije preuzete sa FB stranice Regional Cooperation Council -RCC

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

21.09.2017. ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE ZA INTEGRACIJU ROMA U BEOGRADU NA TEMU UNAPREĐENJA BUDŽETSKIH POLITIKA U REGIONU ZA INTEGRACIJU ROMA

Na sastanku radne grupe projekta Integracijae Roma 2020, koji je danas završen u Beogradu, vođa akcionog tima projekta Orhan Usein izjavio je da su za godinu i po dana od početka projekta zabeleženi pozitivni pomaci u oblasti obrazovanja, posebno u promociji predškolskog obrazvanja za Rome.

“U obrazovanju, međutim, preovladava diskriminacija, dok su krivična dela počinjena iz mržnje kao i govor mržnje u porastu”, rekao je Usein na početku skupa, saopštio je RCC. Usein je ocjenio da je potrebno institucionalno rešavanje problema i da je za rešavanje budućih izazova potreban napredak na polju budžetiranja za politike integracije, tako što će se “unapediti izračunavanje budžeta na način da odražava glavne mjere od kojih Romi imaju koristi”.

Viši savjetnik za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu Evropske komisije za politiku susedstva i pregovore o proširenju Morten Jung izrazio je zadovoljstvo što je projekat Integracija Roma 2020 ostvario upečatljiv rad na unapređenju procesa integracije Roma u regionu.

“Jung je podsjetio članove radne grupe na obavezu Evropske unije da održivi napredak u integraciji Roma uzme u obzir kao važan dio procesa pripreme za pristupanje Evropskoj uniji i da će u tom smislu osigurati podršku svim uključenim akterima”, navodi se u saopštenju.

Učesnici sastanka su preporučili da se problem stambenog zbrinjavanja Roma objedini sa socijalnim i ekonomskim ulaganjima kako bi se obezbjedila dugoročna održivost.

“Zaključeno je da afirmativne mjere, a naročito subvencije za zapošljavanje Roma treba da budu dugotrajnije, socijalno preduzetništvo se treba promovisati i regulisati zakonom”, saopštio je RCC.

Nacionalne kontakt osobe za Rome, koje predstavljaju vlade iz regiona, obavezale su se da će usvojiti obrazac za praćenje kao službeni deo svojih strategija, a izveštaji o praćenju će se dostavljati timu projekta Integracija Roma 2020 u junu svake godine.

Fotografija preuzeta sa Web stranice Regional Cooperation Council – RCC

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

15-16.09.2017. ODRŽAN PRVI KOORDINACIJSKI SASTANAK ČLANOVA KOALICIJE U SKLOPU PROJEKTA „ZAGOVARANJE ZA SOCIO-EKONOMSKU INKLUZIJU ROMA U BIH“

Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar u partnerstvu sa Centrom za zastupanje građanskih interesa (CPI), UG Omladinskom romskom inicijativom „Budi mi prijatelj“ Visoko, Udruženjem „Romska djevojka-Romani Ćej“ Prnjavor i Omladinskim centrom „Vermont“ iz Brčko distrikta započeli su realizaciju trogodišnjeg projekta „Zagovaranje za socio –ekonomsku inkluziju Roma  u BiH“.

Ovaj projekat ima za cilj integraciju specifičnih politika za Rome u opšte  politike i javne budžete i IPA planiranje i sinhronizaciju pristupa sa trenutnim i predstojećim reformama u BiH u sklopu  predpristupnog procesa za ulazak u EU.

U sklopu ovog projekta će se zagovarati za efikasniju saradnju  institucija i nevladinog sektra  na svim nivoima vlasti kao i ravnopravno učestvovanje  u procesu  konsultacija i dijaloga o reformama  u BiH kako bi se efikasno uticalo na proces donošenja odluka, borbe protiv diskriminacije i isključivanja i promovisanje ljudskih prava i zaštite manjina kroz prizmu evropskih standarda.

Rad neformalne koalicije će se fokusirati na političke kriterije iz SSP-a i Poglavlje 23 Acquis communautaire tj. specifične sektorske reforme.

Koalicija će svoje specifične ciljeve realizirari kroz dva klastera:

1)      Istraživanje i praćenje transparentnosti politika, zakonodavstva i budžeta kroz:

a) Istraživanje i prikupljanje podataka i informacija u sektorskim politikama i budžetima (zapošljavanje, diskriminacija, zdravstvena zaštita, stanovanje i obrazovanje) kako bi se procijenio uticaj (trenutna situacija i uticaj tekućih reformi);

b) Praćenje budžetskih procesa koji se odnose na sektorske politike u fokusu i korelaciju sa ishodom politika i reformi;

2)      Zagovaranje i izgradanja kapaciteta kroz:

a) Izradu planova za zagovaranja zasnovanih na dokazima u vidu izvještaja o napretku sa konkretnim rezultatima;

b) Izrada plana zagovaranja i partnerstva sa OCD i lokalnim zajednicama / opštinama da učestvuju u praćenju i prilagođavanju reformi kako bi se osigurala integracija romskih pitanja;

c) Inicijative javnog zagovaranja širokog spektra usmjerene na sve nivoe vlasti i javnosti u vezi sa ljudskim pravima, reformama u okviru pristupanja EU i romskih pitanja, uključujući radionice sa opštinama sa konkretnim rezultatima;

d) Sprovođenje i umrežavanje sa drugim OCD koje su van koalicije i predstavnici su ugroženih grupa (manjine, ženske organizacije, LGBTQ  itd.).

Projekta se realizira u finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo, Švajcarska (FOSI)


Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

04.09.2017. CALL FOR CONSULTANT

Udruženju “Kali Sara – RIC” je potreban konsultant.

Detalje potražite na linku:

KALI SARA -CALL FOR CONSULTANT ANALYSIS OF ACTIVE POLICIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni