12.12.2017. Održana Konferencija „Obrazovne politike za Rome u BiH u konetekstu EU integracija“

U organizaciji Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ jučer je na Ilidži održana Konferencija „Obrazovne politike za Rome u BiH u kontekstu EU integracija“ kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstava za ljudska prava i izbjeglice BiH, Delegacije EU u BiH, Regionalnog savjeta za saradnju i nevladine organizacije.

Na konferenciji je nezavisna konsultantica Mirna Jančić Doyle prezentirala rezultate analize obrazovnih politika i iznijela prijedlog za njihovo unapređenje.

Doyle je istakla da je analiza pokazala značajnu neuključenost romske djece na svim nivoima obrazovanja  u BiH i da je nastavak postojećim pristupom i tempom ne predstavlja prihvatljivu opciju jer je potrebna veća obaveza i finansijska odgovornost nadležnih institucija za uključivanje i inkluziju romske djece u obrazovanje. Preporučila je, između ostalog, izradu novog okvirnog plana na nivou države da svako kantonalno/entitetsko ministarstvo obrazovanja, i odjel za obrazovanje Brčko Distrikta, izradi vlastiti akcioni plan u skladu sa jasnim novim ciljevima i mjerama; da nadležne institucije na nivou kantona, entiteta i distrikta iskoriste ovu mogućnost za izradu intersektoralnog pristupa po uzoru na zemlje u regionu; da nadležne institucije usvoje predloženi obrazac za postavljanje jasnih novih ciljeva i mjera.

U okviru diskusije na današnjoj konferenciji predstavnici romskih udruženja iznijeli su primjere neadekvatne uključenosti romske djece u obrazovanje u BiH, ali i niz prijedloga za prevazilaženje problema.

Tokom panela „EU politike za integraciju Roma do 2020. godine“ predstavljene su politike EU za Rome kao i Program integracije Roma do 2020. godine. Politički savjetnik Delegacije EU u BiH Olaf Deussen naglasio je da su Romi u BiH najisključeniji dio društva te da mnogi od njih žive u siromaštvu, socijalnoj isključenosti i suočeni su sa diskriminacijom.

Pomoćnica ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Saliha Džuderija navela je da „u BiH već postoje određeni programi za obrazovanje romske djece, ali da sada te programe treba uvrstiti u sistem obrazovanja, u nastavu, podršku roditeljima, programe stipendiranja itd.“.

Ekspertica za izradu politika Regionalnog savjeta za saradnju, Aleksandra Bojadjieva, podsjetila je da je cilj Programa integracije Roma do 2020. godine integracija romske manjine kroz sistemsku podršku države kroz konkretne strateške programe i budžete.

Danas su predstavnici Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ predstavili i projekat REYN BiH (Mreža podrške ranom obrazovanju romske djeci) te novu web-stranicu kreiranu isključivo za ovaj projekat. Ova web-stranica će biti svojevrsna interaktivna platforma za razmjenu znanja, iskustava i ideja, te za pomoć roditeljima, pedagozima i romskim organizacijama kako bi se osigurala podrška djeci u ranom razvoju.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

07.12.2017. Najava – Konferencija „Obrazovne politike za Rome u BiH u kontekstu EU integracija“

U prostorijama Hotela Hollywood na Ilidži u ponedjeljak 11. decembra 2017. godine sa početkom u 9:30 sati bit će održana Konferencija „Obrazovne politike za Rome u  BiH u kontekstu EU integracija“.

Press-konferencija je planirana u 11 sati.

Na ovoj konferenciji, koju organizuje Udruženje „Kali Sara – Romski informativni centar“, učestovat će predstavnici ministarstava za ljudska prava i izbjeglice BiH, Delegacije EU u BiH, Regionalnog savjeta za saradnju i  nezavisni konsultant.

Tokom konferencije planirana su tri panela:

-         EU politike za integraciju Roma do 2020. godine

-         Potrebe Roma u procesu reforme obrazovanja u BiH

-         REYN BiH prezentacija

REYN je Mreža podrške romskoj djeci koja će u BiH okupiti stručnjake, aktiviste i sve zainteresirane pojedince, a potpuno uspostavljanje i funckcionisanje ove mreže predviđeno je u periodu od tri godine.

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

16.11.2017. Najava – Realizacija projekta socio-ekonomske inkluzije Roma u sedam gradova u BiH

Predstavnici Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ do kraja novembra ove godine u sklopurealizacije trogodišnjeg projekta „Zagovaranje za socio-ekonomsku inkluziju Roma u BiH“, posjetit ćesedam općina i gradova na području Bosne i Hercegovine: Prnjavor, Vukosavlje, Visoko, Brezu, Zenicu,Brčko i Bijeljinu.

Udruženje projekat realizuje u partnerstvu sa Centrom za zastupanje građanskih interesa (CPI), UGOmladinskom romskom inicijativom „Budi mi prijatelj“ Visoko, Udruženjem „Romska djevojka –Romani Ćej“ Prnjavor i Omladinskim centrom „Vermont“ iz Brčko distrikta.

Projekat se realizira uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo Švicarske (FOSI), a ima za ciljintegraciju specifičnih politika za Rome u opšte politike i javne budžete te IPA planiranje i sinhronizacijupristupa sa trenutnim i predstojećim reformama u BiH u sklopu predpristupnog procesa za ulazak u EU.Jedan od ciljeva jeste i efikasan uticaj na proces donošenja odluka, borbe protiv diskriminacije iisključivanja te promovisanje ljudskih prava i zaštite manjina kroz prizmu evropskih standarda.

Specifični ciljevi bit će realizirani kroz dva klastera: zagovaranje i izgradnju kapaciteta te istraživanje ipraćnje transparentnosti politika, zakonodavstava i budžeta.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

13.11.2017. Aktiviran novi domen Kali Sara – RIC

Naš nova internet adresa je:

www.kalisara-ric.ba

Stara adresa će biti aktivna još nekoliko mjeseci prelaznog perioda.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

10.11.2017. U TIRANI ODRŽANA REGIONALNA DONATORSKA KONFERENCIJA POSVEĆENA INTEGRACIJI ROMA

Regionalna donatorska konferencija pod nazivom “Popunjavanje budžetskih rupa u politikama integracije Roma” održana je 10. novembra u Tirani, a neki od osnovnih zaključaka su da je nezaposlenost i dalje najveći problem Roma te da je u narednom periodu potrebno koordinirano trošenje sredstava kako bi se postigli što bolji rezultati u rješavanju tog i drugih problema.

Inače, konferencija je održana u okviru projekta „Integracija Roma 2020“ Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), a učesnici su istakli i da je integracija dug i složen proces i da je potrebna saradnja svih zainteresovanih strana.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“, a  osim predstavnika romskih udurženja i međunarodnih organizacija, učešće su uzeli i brojni zvaničnici zemalja zapadnog Balkana, uključujući i zamjenika ministra za izbjeglice i ljudska prava BiH Predraga Jovića.

Nakon konferencije Jović je izjavio da je posebno važno što je bilo direktnih razgovora između donatora, vladinog i nevladinog sektora vezano za strategiju koja bi obuhvatila period do 2020. godine.

„Razgovarano je o tome u koje segmente najviše ulagati, a izneseno je i više primjera dobre prakse. Mi smo iznijeli neka svoja zapažanja, kao i ostvarene rezultate i planove za naredni period. Što se tiče Akcionog plana Bosne i Hercegovine do 2020. godine, proslijedili smo ga Direkciji za evropske integracije BiH koja će najvjerovatnije dati pozitivno mišljenje. Suština plana je fokusiranje na stambenu izgradnju, obrazovanje i neki vid socijalnog zapošljavanja. Iznijeli smo Akcioni plan u Tirani“, rekao je Jović.

Dodao je da će u februaru naredne godine u Sarajevu biti održana konferencija na kojoj će prisustvovati donatori i na kojoj će biti definisane pojedinosti finansiranja projekata u BiH.

Tokom konferencije u Tirani generalni sekretar RCC-a Goran Svilanović kazao je da je jedan od ciljeva obezbjediti vladama zemalja u regionu podršku za unapređenje integracije Roma.

„Moramo da promijenimo stereotipe i da uložimo više novca i više napora u integracije. Nezaposelnost je najveći problem. Oni koji su zaposleni pribojavaju se da će izgubiti posao za dvije ili tri godine, a oni koji ga nemaju plaše se da ga neće dobiti u naredne dvije ili tri godine”, rekao je Svilanović.

Na konferenciji je istaknuto i da se 30 do 50 posto odobrenih akcionih planova za Rome u regiji oslanja na donatorska sredstva.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni